V dňoch od 17.4. do 19.4. sme v našej farnosti privítali putovnú sochu Panny Márie Fatimskej z Obišoviec. Sochu sme prevzali od susednej farnosti Široké. V prvý deň bola socha slávnostne prenesené do kostola Sv. košických mučeníkov vo Fričovciach. V jej prítomnosti sa pod vedením ružencového bratstva veriaci pomodlili modlitbu svätého ruženca, po ňom nasledovala votívna sv. omša k Duchu Svätému. Na druhý deň socha putovala do kostola sv. Martina v Bertotovciach, tretí deň v našej farnosti zakončila svoje putovanie v kostole Ružencovej Panny Márie v Hendrichovciach. Socha Panny Márie Fatimskej ďalej putovala do farnosti Lipovce, v rámci prípravy na dekanátnu púť v diecéznej svätyni v Obišovciach.