V sobotu 13. mája 2023 sa členovia KBD (Katolícke biblické dielo) R. Bodziony, D. Jurášková, M. Rejdugová a A. Tyrol stretli vo Fričovciach s lektormi tamojšej farnosti a z okolitých farských spoločenstiev na druhom lektorskom kurze. V príjemnom prostredí fričovského kaštieľa sa oboznámili s témami liturgickej, technickej a biblicko-spirituálnej formácie, čím nadviazali na prvý kurz, ktorý tu mali rokom 23.4.2022. Kurz organizoval farár doc. J. Marčin spolu s p. farárom zo Širokého Stanislavom Takáčom. 

Písali o nás vo Farnosti Zuberec