Slávnostná sv. omša s relikviami bl. Pauliny Jaricot 15.1.2023

O putovaní relikvií blahoslavenej Paulíny Márie-Jaricot po Košickej arcidiecéze si môžete prečítať aj na stránke  >>> www.tkkbs.sk