Dôležité články: Súhrnná správa a manuál k synodálnym konzultáciám