Odoberať Bulletín

Týždenný rozpis bohoslužieb na Váš email.  Kňazi z našej farnosti

  - Kňazi z farnosti -

  // Fričovce //

  Mgr. František Petruška

  nar.: 3.2.1993, vysvätený 15.6.2019 v Košiciach. Pôsobiská: 2019 – Snina, 2021 Sobrance, 2022 - Vysoká nad Uhom

  // Bertotovce //

  Mgr. Peter Majerník

  nar.: 23. 9. 1972 v Prešove, vysvätený 21. 6. 1997 v Bratislave, Pôsobiská: 1997 Košice - Kráľovnej pokoja, 1999 Košická Polianka, 2007 Nižný Slavkov, 2009 - farnosť Prešov - sv. Mikuláš, 2013 - prepožičaný do diecézy Mwanza (Tanzánia) - farnosť Šarišské Michaľany - farnosť Fričovce, 2017 - prepožičaný do diecézy Bunda (Tanzánia)

  // Hendrichovce //

  Mons. ThLic. Jozef Šechný

  nar.: 18. 9. 1941 v Hendrichovciach, vysvätený 8. 6. 1974 v Bratislave. 1974 mimo pastorácie, 1975 Prešov, 1977 Humenné, 1977 Hažlín, 1979 Gaboltov, 1984 Kračúnovce, 2004 Prešov - Solivar. Zomrel v prešovskej nemocnici 14.7.2022. Pochovaný bol na cintoríne v rodných Hendrichovciach.

  // Fričovce //

  Vincent Kollár

  nar.: 8. 7. 1932 vo Fričovciach. Po skončení štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ho 18. júna 1972 vysvätil v Bratislave litoměřický biskup Štěpán Trochta. V rokoch 1972-1975 bol kaplánom v Snine, v rokoch 1975-1990 administrátorom farnosti Vyšný Hrušov v okrese Humenné. Od r. 1990 pôsobil vo farnosti Záhradné v prešovskom okrese. Od novembra 1998 už bol chorý, zomrel v prešovskej nemocnici. 19. februára 1999 bol prevezený a pochovaný v rodných Fričovciach.