Odoberať Bulletín

Týždenný rozpis bohoslužieb na Váš email.  O našej farnosti

  Fričovská farnosť bola založená v roku 1788. Pozostávala a dodnes pozostáva z troch filiálok: Fričovce, Hendrichovce a Bertotovce.
  Za 220 rokov svojej existencie sa v spravovaní farnosti vystriedalo 19 kňazov.

  Kostol sv. Košických mučeníkov

  Dňa 28. 8. 1994 bol dokončený nový farský kostol a zasvätený sv. Košickým mučeníkom.
  V tomto kostole sa konajú pravidelné sväté omše, ako aj vysluhovanie sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmovania a sviatosti manželstva.

  Kostol sv. Bartolomeja

  V súčasnosti je kostol stále využívaný pre príležitostné bohoslužby, pohreby a výročné slávnosti.

  Hrubá stavba kostola sv. Bartolomeja s pozoruhodnou výzdobou vstupných a okenných otvorov pochádza najskôr z prelomu 13. a 14. storočia. Prvá zmienka o kostole je z roku 1410.
  V 18. storočí prešiel gotický kostol rozsiahlou prestavbou. Prebudovaný chrám bol konsekrovaný v roku 1740. Dochovali sa aj záznamy o období prestavby z rokov 1737 – 1738.
  Farský kostol vo Fričovciach bol zasvätený sv. Bartolomejovi.
  Zachoval sa aj pôvodný stredoveký inventár chrámu: dve neskorogotické oltárne krídla so štyrmi obojstranne maľovanými tabuľami z konca 15. storočia (v súčasnosti uložené v SNM v Martine) a socha Panny Márie z 15. storočia (dnes v Šarišskom múzeu v Bardejove). Cenný je aj barokový inventár: rozmerný oltár z roku 1752 s viac než desiatimi sochami, drevená baroková kazateľnica či maľovaná empora.

  V blízkosti areálu Kostola sv. Bartolomeja sa nachádza pohrebná kaplnka nad podzemnou kryptou. Areál kaplnky s charakterom malého mauzólea dal v roku 1811 vystavať vtedajší majiteľ obce barón generál Gabriel Splény. Pod kaplnkou sú však pochovaní členovia rodu Gillany, vlastniaci Fričovce neskôr. Práve oni upravili pôvodne klasicistickú architektúru v polovici 19. storočia na neogotickú. V interiéri kaplnky je empírový náhrobok so sochou trúchliacej ženy z roku 1811.

  // Filiálka Hendrichovce //

  Kostol Ružencovej Panny Márie

  Kostol bol konsekrovaný 23.10.2005 a odvtedy slúži obyvateľom obce i občanom z okolitých obcí, ktorí sem radi prídu na pravidelné sv. omše. Každoročne sa tu v spolupráci s obecným úradom pripravuje slávnosť sv. Mikuláša i Jasličkové pobožnosti. Vytvorila sa tu taktiež pekná tradícia Krížovej cesty po dedine na Veľký piatok.

  Kostol sv. Štefana prvomučeníka

  Kostol vo Hendrichovciach bol postavený v roku 1514 a zasvätený k úcte sv. Štefana. Kostol z 2.. polovice 14. storočia.

  Pôvodne gotický kostol bol prestavaný okolo roku 1641 a v roku 1753 dostal podobu barokového štýlu. Je to jednoloďová stavba s gotickým presbytériom. V 20. storočí získal chrám nové zastrešenie, malú vežičku a nový vstupný portál v predĺženej lodi. Najviac pôvodných stredovekých architektonických detailov zostalo v presbytériu a v sakristii. V súčasnosti sa v kostole slúži sv. omša iba na sviatok sv. Štefana prvomučeníka 26. decembra.

  // Filiálka Bertotovce //

  Kostol sv. Martina biskupa

  Kostol v Bertotovciach bol postavený v roku 1865 a je zasvätený sv. Martinovi.
  Po rekonštrukcii bol kostol konsekrovaný dňa 30.6.2013.

  V  jeho interiéri sa nachádza drevený oltár, pochádzajúci zo staršieho dreveného gotického kostola postaveného roku 1395.
  Pri kostole sú náhrobné pomníky významných občanov obce a dva pomníky šľachtickej rodiny Bertotoyovcov. Neďaleko kostola je súčasný cintorín.

  Na začiatku obce sa nachádzajú dve kaplnky pri štátnej ceste. Na tomto mieste až do roku 1920 stála obecná škola. Na tabuli väčšej kaplnky je uvedený tento nápis „Ku cti Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska a na pamiatku Františka Majocha, slovenského rodoľuba a r. k. farára z Hermanoviec, ktorý 9. augusta 1919 bol na tomto mieste zavraždený.“ Kaplnku dal postaviť slovenský ľud za aktívnej pomoci miestneho obyvateľstva.