Fričovce, 16.4.2023 a 28.5.2023

Vo farskej obci a vo filiálnych obciach Hendrichovce a Bertotovce sa 16.4.2023 (v nedeľu Božieho milosrdenstva) v popoludňajších hodinách uskutočnila posviacka motorových vozidiel. Veriaci pristavili svoje vozidlá na parkoviskách priľahlých k miestnym chrámom, kde sa konal krátky obrad pozostávajúci z čítania Božieho slova, príhovoru kňaza, prosieb veriacich a samotného posvätenia vozidiel. V prevažnej miere sa jednalo o súkromné vozidlá, ale aj o vozidlá miestnej samosprávy. V príhovore k veriacim duchovný otec Jozef Marčin zdôraznil, že aj keď budú vozidlá posvätené, naďalej je potrebné správať sa za volantom zodpovedne a slušne a že požehnaním zvolávame Božiu ochranu pri užívaní auta ako prostriedku dennej potreby a služby iným. Posvätených bolo dohromady viac ako 40 motorových vozidiel.

V nedeľu 28.5.2023 (v nedeľu Zoslania Ducha Svätého) sa vo farskom kostole vo Fričovciach na poludnie po sv. omši uskutočnila aj posviacka motoriek, ktorej sa zúčastnilo zhruba 20 vlastníkov vozidiel jednej stopy z našej farnosti, ale aj blízkeho okolia. Motorkári a motorkárky boli súčasťou aj sv. omše, na ktorej priniesli pred oltár obetné dary.

Foto z posviacky motoriek, Fričovce 28.5.2023