Ide o podujatie prepájajúce  pomerne náročnú turistiku a duchovný program.   Poháňa vás vpred jedine odhodlanie prekonávať vlastné slabosti, obmedzenia a pohodlnosť. Nakoniec meníte svoj vnútorný postoj, sústredíte sa na Božiu prítomnosť a postupne sa vo vás rodí odhodlanie niesť svoj kríž a byť tu pre druhých. 

Ide o nočný pochod v náročných podmienkach s veľkým fyzickým a duševným vypätím. Aby cesta splnila svoj cieľ  má minimálne 30 kilometrov, kde je potrebné prevýšenie viac ako 500 metrov, alebo dĺžka trasy 40km bez potrebného prevýšenia. Dĺžka prechodu nesmie byť kratšia ako 8 hodín. Trasa má viesť z väčšej časti, mimo osídleného územia. Duchovný rozmer akcie napĺňa svätá omša, ktorá je začiatkom celej cesty a meditácie pri 14 zastaveniach krížovej cesty, ktoré vedú po samotnej trase putovania.

Toto extrémne putovanie, ktoré je odporúčané ako súčasť príprav na Veľkonočné slávenie, v tomto roku vzal pod svoju morálnu záštitu aj Mons. Bernard Bober košický arcibiskup – metropolita. „Rád preberám morálnu záštitu nad týmto podujatím a prosím kňazov, aby ponúkli a spropagovali tento projekt vo svojich farnostiach. Verím že tento projekt sa uchytí aj v ďalších regiónoch na Slovensku a teším sa, že prvý krát sa tohto roku uskutoční aj v Košiciach.“

Extrémna krížová cesta sa uskutoční na viacerých miestach v rámci SR (na východe je to napr. Levoča 31.3., Zborov-Bardejov 24.3., Košice 31.3. a Michalovce 31.3.)

Prihlásiť sa možno od 22. februára  2023 na stránke www.ekc.sk/, kde nájdete aj podrobnejšie informácie o jednotlivých trasách.

Zdroj: www.ke-arcidieceza.sk,