V piatok 9.12.2022 mal vo farskom kostole sv. košických mučeníkov vo Fričovciach prednášku biblista Matúš Imrich. Po ukončenom štúdiu na teologickej fakulte v Košiciach v roku 2008 pôsobil v pastorácii vo farnostiach košickej arcidiecézy. V rokoch 2012-2017 absolvoval štúdiá na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde získal licenciát. Počas tohto štúdia absolvoval jeden semester v Jeruzaleme zameraný na biblickú hebrejčinu a archeológiu Jeruzalema a Svätej zeme. Na rovnakom inštitúte si aktuálne dopĺňa doktorandské štúdiá. V súčasnosti tiež pôsobí ako farský vikár vo farnosti Michalovce a zároveň je členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, ktoré okrem publikačnej činnosti organizuje aj rôzne semináre a vzdelávacie aktivity v oblasti biblických a blízkovýchodných vied. (https://biblia.abuke.sk/)

Pre našich farníkov si pripravil prednášku s názvom “Čo to vlastne Biblia je a čo môžeme od nej očakávať?” V prednáške porozprával o vývoji Svätého písma do ucelenej a štrukturovanej podoby, ktorú poznáme dnes, o interpretácii a výklade Svätého písma. Rozprával tiež a rozdiele medzi náboženským a vedeckým pohľadom na Sväté písmo, či o rozdiele v pojme “Božie slovo” a “Sväté písmo”.

Zvukový záznam z prednášky: