DátumFričovceZodpovedná osoba za vedenie krížovej cesty
4.3.(piatok)K. Gumanová
6.3.(1. pôstna nedeľa)D. Kurejová
11.3.(piatok)L. Kacvinská
13.3.(2. pôstna nedeľa)H. Dzivá
18.3.(piatok)Kacvinský (miništranti)
20.3.(3. pôstna nedeľa)M. Dz. Baluchová
25.3.(piatok)Ľ. Dzivá
27.3.(4. pôstna nedeľa)Birmovanci
1.4.(piatok)T. Andraščíková
3.4.(5. pôstna nedeľa)E. Petrušková
8.4.(piatok)J. Kurej
10.4.(Kvetná nedeľa)K. Gumanová
Dátumfiliálka HendrichovceZodpovedná osoba za vedenie krížovej cesty
4.3.(piatok)Ľ. Kovaliková (Ružencové bratstvo)
6.3.(1. pôstna nedeľa)Zbor – Z. Šarišská (zbor)
11.3.(piatok)Ľ. Centková (Ružencové bratstvo)
13.3.(2. pôstna nedeľa)S. Seman (birmovanci)
18.3.(piatok)Z. Šarišská (Ružencové bratstvo)
20.3.(3. pôstna nedeľa)F.Centko (muži)
25.3.(piatok)M.Centková (Ružencové bratstvo)
27.3.(4. pôstna nedeľa)M.Seman (birmovanci)
1.4.(piatok)M. Semanová (Ružencové bratstvo)
3.4.(5. pôstna nedeľa)Z. Šarišská (zbor)
8.4.(piatok)Ľ. Centková (Ružencové bratstvo)
10.4.(Kvetná nedeľa)L. Šarišská (deti)
15.4.(Veľký piatok)F. Centko, Z. Šarišská (Ružencové bratstvo)
Dátumfiliálka BertotovceZodpovedná osoba za vedenie krížovej cesty
4.3.(piatok)M. Sedlačková
6.3.(1. pôstna nedeľa)M. Lacková
11.3.(piatok)E. Hudáková
13.3.(2. pôstna nedeľa)M. Balogová
18.3.(piatok)M. Sabolová
20.3.(3. pôstna nedeľa)A. Harčarová
25.3.(piatok)M. Lacková
27.3.(4. pôstna nedeľa)K. Stašiková – modlia sa birmovanci
1.4.(piatok)M. Balogová
3.4.(5. pôstna nedeľa)E. Hudáková
8.4.(piatok)A. Harčarová
10.4.(Kvetná nedeľa)M. Sabolová
15.4.(Veľký piatok)K. Stašiková – modlia sa rodičia birmovancov