Všeobecne záväzný dokument košickej arcidiecézy (prijatý 30.11.2006), ktorý pojednáva o:

  • povahe a zložení farskej ekonomickej rady (FER),
  • počte a kvalite ich členov, a o spôsobe ich výberu,
  • období členstva a úlohách FER.

Odkaz na zdrojový dokument (otvorenie v novom okne):
https://www.ke-arcidieceza.sk/files/statut-far_6bb28787d29adab.pdf