Fórum života už 20. krát organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti,
ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili
sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov, či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne
zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!


V rámci podujatia sa aj v kostoloch našej farnosti dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti – a to plastová v cene 1 €, či sklenená v cene 5 €.

Aj tento rok bude možné zapáliť online sviečku na stránke
www.sviecka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či vo svete, stačí zadať
adresu na akom mieste chcete, aby horela. Fórum života a jeho projekty je možné podporiť aj zaslaním
darcovskej SMS správy s textom SMS SVIECKA na číslo 877 (cena 2€).


Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života, a to:
● konkrétne riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek, dievčat, rodín a jednotlivcov
(Zachráňme životy, Centrum konkrétnej pomoci FEMINA Snina a Prešov),
● centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi (Sieť pomoci),
● informačné kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života
(25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti),
● vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých (návštevy škôl, prednášky,
konferencie a publikácie).
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom a podporovateľom, ktorým záleží
na dôstojnom živote pre všetkých.