V pondelok 28.8.2023 bola vo farskom kostole sv. koš. mučeníkov slávnosť 29. výročia posviacky tohto chrámu. Hlavným celebrantom bol prof. Róbert Lapko, ktorý pôsobí na Katedre systematickej teológie KU v Ružomberku. Súčasťou slávnosti bolo aj požehnanie nového organu a posvätenie zrekonštruovaných priestorov fary.