8.6.2023 sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Ako je v našich končinách zvykom, súčasťou slávenia je aj sprievod s Najsvätejšou sviatosťou okolo kostola so 4 zastaveniami pri oltárikoch, ktoré pripravili naši veriaci. Do sprievodu boli zapojené aj naše prvoprijímajúce deti. 
Galéria doplnená o slávnostný sprievod z filiálky Bertotovce.