Odoberať Bulletín

Týždenný rozpis bohoslužieb na Váš email.  Archív článkov

  FU – Fričovce

  - Archív Dôležité -

  - Archív Spoločenstvá -

  Červená streda – 23.11.2022

  Červená farba má pripomínať symbol mučeníctva. Počas červenej stredy si pripomíname všetkých vo svete, ktorí trpia pre

  Sviečka za nenarodené deti

  Fórum života už 20. krát organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti,ktoré sa

  Štatút farskej ekonomickej rady

  Všeobecne záväzný dokument košickej arcidiecézy (prijatý 30.11.2006), ktorý pojednáva o: povahe a zložení farskej ekonomickej rady (FER),