Odoberať Bulletín

Týždenný rozpis bohoslužieb na Váš email.  Archív článkov

  FU – Fričovce

  - Archív Dôležité -

  - Archív Spoločenstvá -

  Sviečka za nenarodené deti

  Fórum života už 20. krát organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti,ktoré sa

  Štatút farskej ekonomickej rady

  Všeobecne záväzný dokument košickej arcidiecézy (prijatý 30.11.2006), ktorý pojednáva o: povahe a zložení farskej ekonomickej rady (FER),