Odoberať Bulletín

Týždenný rozpis bohoslužieb na Váš email.  Archív článkov

  FU – Fričovce

  - Archív Dôležité -

  - Archív Spoločenstvá -

  Štatút farskej ekonomickej rady

  Všeobecne záväzný dokument košickej arcidiecézy (prijatý 30.11.2006), ktorý pojednáva o: povahe a zložení farskej ekonomickej rady (FER),