Prinášame Vám prednášku dp. Petra Bešenyeiho z rehole Saleziánov don Bosca, ktorý pôsobí ako predseda Komisie pre pastoráciu Rómov košickej arcidiecézy. Prednáška odznela na kňazských rekolekciách a je aktuálna aj pre našu farnosť, vzhľadom na Rómov bývajúcich v našej farnosti.