V dňoch 21.-22.1.2023 našu farnosť navštívil salezián don Jozef Luscoň. Don Luscoň okrem kňazskej služby je zároveň aj spisovateľom, pedagógom a publicitstom.

Pri svojej návšteve slávnostne odovzdal ako dar pre našu farnosť do rúk farára vdp. Jozefa Marčina relikvie bl. dona Titusa Zemana. Ide o dar provinciála Slovenskej provincie saleziánov Dona Bosca, Mgr. Petra Timka. Relikvie budú uložené v kostole Ružencovej Panny Márie v Hendrichovciach.

Don Luscoň s relikviami navštívil v nedeľu 22.1.2023 všetky obce našej farnosti, kde pri sv. omšiach priblížil v krátkosti život bl. Titusa Zemana. Počas homílie vyzdvihol jeho oddanosť Bohu v neľahkých časoch prenasledovania rehoľníkov a zatvárania kláštorov. Napriek hrozbám, ako mladý kňaz pomáhal mladým bohoslovcom s prechodom hraníc cez rieku Moravu, aby svoje kňazské štúdium mohli dokončiť v Taliansku. Po prichytení pri prevádzaní bol následne odsúdený za špionáž a velezradu, následne strávil 13 rokov vo väzení. Pobyt vo väzení spojený s fyzickým mučením sa podpísal na jeho podlomenom zdraví. Na tieto následky 5 rokov po prepustení v roku 1969 aj zomiera. Od roku 2010 sa začal proces jeho blahorečenia, a v roku 2017 bol pápežom Františkom blahorečený.

Don Luscoň pri homílii vyslovil prianie, aby úcta k relikviám bl. Titusa Zemana prispela k posilneniu duchovných povolaní na Slovensku, a zároveň vyzval veriacich k modlitbám za jeho svätorečenie. V závere sv. omše v Hendrichovciach tiež posvätil obraz bl. Anky Kolesárovej.

Fotogaléria z návštevy dona Luscoňa

Zdroje informácií:
tituszeman.sk
wikipedia