Prebratý článok zo stránky: https://www.christianitas.sk/za-duhove-slovensko-je-cesta-k-totalite/
Autor: Mikuláš Hučko

Pravdu povediac, dalo sa to čakať. Pre „progresívne“ sily je poľutovaniahodná tragédia zabitia dvoch mladých návštevníkov gej baru ideálna príležitosť, aby začali vehementne presadzovať veci, s ktorými do volieb nešli, resp. s nimi pohoreli.

Na Námestí SNP v Bratislave sa vo štvrtok 13. októbra konalo zhromaždenie odsudzujúce túto odpornú vraždu. Ľudia sa spontánne zhromaždili, aby vyjadrili svoje rozhorčenie, svoje obavy, svoj strach a najmä odsúdenie tohto ohavného činu. Potiaľ je to v poriadku. Veľký otáznik je však za mätúcim heslom zhromaždenia: „Za dúhové Slovensko“. Prečo? Pretože zhromaždení ľudia, väčšinou mladí a naivní, nemajú predstavu, aké „dúhové Slovensko“ majú jeho organizátori vlastne za lubom.

My to vieme: TOTALITNÉ.

Ich osvedčenou taktikou je vystupovať ako obeť diskriminácie a prenasledovania zo strany neprajného sveta napriek tomu, že hnutie a idey LGBT len v Spojených štátoch v súčasnosti oficiálne všemožne podporuje vyše štyristo amerických megakoncernov ako je Facebook, Apple, Google, Coca-Cola, ale aj IBM, Pfizer, IKEA či Disney, ktorých ročný príjem predstavuje sedem biliónov dolárov. (Je to sedmička a za ňou dvanásť núl!). Nehovoriac o „filantropoch“, školách, univerzitách, filmoch, divadlách, médiách… politike Západu. Kto uverí, že revolúcia LGBT, ktorú podporujú tieto korporácie a všetky západné štáty, je nejaká biedna utláčaná menšina bojujúca za svoje práva?

Aké práva majú aktivisti „utláčanej menšiny“ na mysli? Samozrejme také, aké už boli „vybojované“ na vyspelom Západe.

Na zhromaždení o nich nehovorili, ale my sa môžeme pozrieť na krajiny, ktoré im slúžia za vzor.

Vedia za aké „dúhové Slovensko“ vlastne manifestovali?

Za dúhové Slovensko, v ktorom budú učitelia a ľudia väznení za to, že odmietnu nazvať chlapca dievčaťom či dievča chlapcom.

Za dúhové Slovensko, v ktorom budú v nemocniciach mrzačiť deti, amputovať prsníky dievčatám a odstraňovať penisy chlapcom, pretože si budú namýšľať, že patria k opačnému, alebo 63. pohlaviu či rodu.

Za dúhové Slovensko, v ktorom sa budeme „tešiť“, že HDP bude rásť aj vďaka chirurgickým zákrokom na zmenu pohlavia, ktorý v Spojených štátoch rastie každoročne o viac ako 10 % a do konca desaťročia dosiahne 5 miliárd dolárov ročne.

Za dúhové Slovensko, v ktorom budú zatýkaní muži a ženy podobne ako Carolina Farrowová, ktorú v jej dome v britskom Guilforde zatkli pred očami jej piatich detí, keď pripravovala nedeľný obed za obvinenie z „transfóbie“ a z písania „obťažujúcich“ príspevkov na Twitteri na tému tzv. pohlavnej identity.

Za dúhové Slovensko, v ktorom „borci“, ako je Lia Thomas(-ová), transgender plavec, biologický muž tvrdiaci o sebe, že je žena, smejúci do tváre súperkám, nad ktorými vyhráva jedny preteky za druhými a zároveň je nominovaný na titul „Žena roka“.

Za dúhové Slovensko, v ktorom bude pretláčaná skutočná ideológia obete, stratégia nariekania a sťažovania sa rozdeľujúca spoločnosť na nepriateľské tábory: páchateľov a nevinných, obete a mučiteľov, v našom prípade na LGBTI+ osoby a „fašistov“, extrémnu pravicu, kresťanov, konzervatívnych politikov, ktorým Štefan Hríb a jemu podobní agitátori budú odporúčať, aby si denne spytovali svedomie, či náhodou nepovedali niečo nepatričné na ich adresu.

Za dúhové Slovensko, v ktorom sa bude od nás požadovať, aby sme lož uznali za pravdu, hoci v skutočnosti vieme, že je to lož, že muž, ktorý sa vyhlasuje za ženu, je stále mužom.

Za dúhové Slovensko, v ktorom (podobne ako na Humboldtovej univerzite v Berlíne) bude zakázané prednášať, že v biológii sú iba dve pohlavia a nikto sa nad tým nebude pozastavovať.

Za dúhové Slovensko, ktoré Európska komisia bude žalovať (podobne ako Maďarsko) za diskrimináciu LGBT, ak by náhodou nejakým nedopatrením chcelo obmedziť prístup deťom a mladistvým do 18 rokov k obsahu, ktorý súvisí s homosexualitou alebo gender ideológiou.

Za dúhové Slovensko, v ktorom sa hnutie LGBT bude podobne ako vo Francúzsku ustavične radikalizovať a zvyšovať svoje požiadavky.

Za dúhové Slovensko, v ktorom sa budú ľudia báť odpovedať na otázku, kto je žena, aby sa nedostali do problémov podobne ako americká sudkyňa K. B. Jacksonová, ktorá sa vyhovárala, že nie je biologička.

Za dúhové Slovensko, v ktorom budú ľudia už bežne hovoriť nie o tehotných ženách, ale o „tehotných ľuďoch“, pretože v opačnom prípade budú obvinení z transfóbie, čo bude mať pre nich nedozerné následky.

Za dúhové Slovensko, v ktorom si budete môcť vybrať z viac než 70 možností na identifikáciu svojho pohlavia.

Za dúhové Slovensko, v ktorom za akékoľvek výhrady voči knihám pre deti, v ktorých „Chlapec sa stretáva s chlapcom. Chlapci sa stávajú priateľmi. Chlapci sa zamilujú. Grafický román LGBTQ+ o živote, láske a všetkom, čo sa deje medzi tým… bude človek ostrakizovaný.

Za dúhové Slovensko, v ktorom sa aktivisti LGBT budú napriek všetkým „vybojovaným“ právam ustavične sťažovať na čoraz väčšiu diskrimináciu.

Za dúhové Slovensko, v ktorom bude podobne ako v Nemecku povolená zmena pohlavia už od 14 rokov veku bez lekárskeho vyšetrenia, či znaleckého posudku.

Budete proti tomu? Už bude neskoro.

Za dúhové Slovensko, v ktorom podobne ako dnes v Škótsku darcovia krvi mužského pohlavia budú musieť odpovedať, či sú tehotní – inak nebudú môcť darovať krv…

Za dúhové Slovensko, v ktorom na rovnakých zhromaždeniach LGBT aktivisti budú kričať, že „nikto by nemal trpieť za to, že sa narodil ako homosexuál“, kým feministické aktivistky budú vyzdvihovať heslo, že „nikto sa nerodí ženou“.

Za dúhové Slovensko, v ktorom praktizovaná homosexualita bude chránená a propagovaná ako jedno zo základných „ľudských práv“. S cieľom pomôcť najmä mladým uplatniť toto právo budú školy (dokonca aj materské) navštevovať úchyláci nachádzajúci sexuálne uspokojenie v prezliekaní sa za ženy ako drag queens „učiaci“ malé deti, že ich preferencie sú rovnako hodné rešpektu ako preferencie kohokoľvek iného.

Za dúhové Slovensko, v ktorom sa biologický muž vyhlási za ženu, a získa prístup na ženské toalety, do ubytovacích zariadení, či do ženských väzníc. V britskom systéme verejného zdravotníctva si totiž „transrodoví“ pacienti môžu vybrať, či chcú ísť na ženské alebo mužské oddelenie. Hranice medzi ženami a mužmi sa preto často označujú za umelé, dokonca utláčajúce, a médiá oslavujú tých, ktorí ich prekračujú, ako odvážne a inšpiratívne vzory.

V dúhovom Slovensku sa aj tieto práva budú chrániť a ideológia, ktorá posadnuto popiera biologickú realitu, bude do značnej miery normou.

Za dúhové Slovensko, v ktorom odmietnutie osloviť niekoho ním preferovaným zámenom bude porušením jeho ľudských práv. „Najmä pokiaľ ide o transrodové, nebinárne alebo iné nie cis osoby, používanie správnych osobných zámen potvrdzuje, že sú rovnocenné, hodné rešpektu a majú právo na dôstojnosť,“ ako povedal predseda kanadského súdu.

Za dúhové Slovensko, ktoré bude v záujme presadzovania práv LGBT vyžadovať, aby človek neveril vlastným očiam a bude zakazovať dívať sa na svet ako zložený z mužov a žien, ale bude trvať na tom, že všetci si musia osvojiť názor, ktorý je v rozpore s tým, čo si skutočne myslia v duchu slov Georgea Orwella z románu 1984: „Strana chce, aby sme popreli skúsenosti, ktoré sme získali našimi očami a ušami. To je jeho najvyšší, najpodstatnejší príkaz.“

Za dúhové Slovensko, v ktorom transfóbia bude považovaná za útlak rovnakého druhu, akému čelili kedysi čierni ľudia.

Za dúhové Slovensko, ktoré bude nálepkovať kritikov transrodovej ideológie, že sú motivovaní nenávisťou a bude umlčiavať každú kritiku, ba neuspokojí sa so zrušením rozdielu medzi mužom a ženou a bude sa snažiť aj zdiskreditovať binárne myslenie vo všetkých jeho podobáchčiže snahu rozlišovať správne od nesprávneho, dobré od zlého, normálne od nenormálneho.

Ak spoločnosť skutočne stratí dichotómiu „normálne/abnormálne“, stratí schopnosť zmysluplne rozlišovať medzi žiaducim a nežiaducim správaním.

A čo škody, ktoré transrodová ideológia napácha na životoch detí, keď sa ju podarí zaviesť do vzdelávania?

Ak deti zbavia schopnosti rozlišovať normálne od nenormálneho, budú morálne bezbranné,akeď si deti osvoja, že biologický rozdiel medzi pohlaviami je iba sociálny konštrukt, vážne to naruší ich sebaidentifikáciu. Ak sa transgenderizmus vštepuje deťom v škole, nevyhnutným dôsledkom bude, že mnohé deti sa nevyhnutne dostanú do trvalej krízy identity.

Za dúhové Slovensko, ktoré vďaka podpore transgenderizmu možno získa aj pár miliónov navyše od Georgea Sorosa a jeho Nadácie otvorenej spoločnosti.

Za dúhové Slovensko, v ktorom sa každej kritickej vete na adresu LGBTI, ktorá zaznie vo verejnej polemike, bude pripisovať vražedný potenciál.

Za dúhové Slovensko, v ktorom gender ideológia, zvlášť blud o zmene pohlavia, bude ničiť životy ľudí a oberať ich o plnohodnotný život v harmónii s tým, kým naozaj sú a bude podsúvať falošné riešenia psychických problémov.

Za dúhové Slovensko, v ktorom tak ako dnes v Kanade, bude sa dať dostať k blokátorom puberty aj bez návštevy akéhokoľvek lekára, bez vekového obmedzenia a bez povolenia rodičov len pomocou online formulára.

Za dúhové Slovensko, v ktorom na Cirkev bude vyvíjaný obrovský tlak, aby zmenila svoje učenie o sexuálnej morálke, alebo aby o nej aspoň prestala hovoriť.

Za dúhové Slovensko, ktoré sa v konečnom dôsledku premení na totalitný štát, pretože LGBTI+ je utopický projekt, cudzí ľudskej prirodzenosti a ako taký sa inak než násilím nedá presadiť. Keďže všetky utopické predstavy sú falošné a majú v sebe zárodok totalitarizmu, aby premodelovali realitu, musia človeka dopasovať, „pretvoriť ľudský materiál“ a na toto je potrebná totalitná vláda.

Nuž takéto „dúhové Slovensko“ mali aktivisti LGBTI+ na Námestí SNP v Bratislave na mysli. Iné ani nemohli mať.