3.9. a 7.9. 2023 sme vo farskom kostole slávili sviatok našich patrónov, sv. Košických mučeníkov. V nedeľu 3.9. bol hlavným celebrantom jezuita Milan Hudaček SJ, rodák z neďalekej obce Svinia. Vo štvrtok 7.9. sme privítali dvoch hosťujúcich kňazov. Hlavným celebrantom pri sv. omši bol farár z obce Dedinky v spišskej diecéze, ThDr. Radomír Bodziony, PhD., ktorý prednášal aj na kurze lektorov organizovanej v našej farnosti. Hosťujúcim koncelebrantom bol kňaz košickej arcidiecézy, ThDr. Juraj Rendeš PhD., toho času na dôchodku.